Poznaj korzyści podatkowe leasingu

Korzyści podatkowe z leasingu operacyjnego

Leasing operacyjny to jeden z najczęściej wybieranych rodzajów leasingu, głównie dzięki największym możliwością podatkowym. Przede wszystkim decydując się na leasing operacyjny mamy możliwość doliczenia podatku VAT do rat leasingowych.

Właścicielem leasingowanego pojazdu przez cały okres trwania umowy leasingowej pozostaje leasingodawca, a tym samym przy leasingu operacyjnym leasingowany samochód stanowi składnik majątkowy firmy leasingowej. Decydując się na leasing operacyjny nie jesteśmy zobowiązani do prowadzenia odpisów amortyzacyjnych samochodu.

Dodatkowo całą ratę leasingową (część kapitałową i odsetkową) możemy odliczyć od kosztów uzyskania przychodu.

Korzyści podatkowe leasingu finansowego

Leasing finansowy nieco się różni od leasingu operacyjnego pod względem korzyści podatkowych, mianowicie tutaj mamy możliwość odliczenia od podatku dochodowego wyłącznie część kapitałową raty leasingowej.

Za to przy leasingu finansowym leasingobiorca ma prawo do prowadzenia odpisów amortyzacyjnych leasingowanego samochodu. Natomiast podatek VAT należy opłacić jednorazowo z góry po podpisaniu umowy leasingowej.