Rodzaje leasingu 

Co oferuje leasing?

Leasing jest to zewnętrzna forma finansowania, z której korzystają głównie przedsiębiorcy.

Jakie możliwości daje leasing?

Leasing stwarza możliwość nabycia przedmiotów, takich jak pojazdy osobowe, ciężarowe, dostawcze, sprzęty budowlane, specjalistyczne czy biurowe.

Kto jest właścicielem pojazdu w leasingu?

leasingu właścicielem pojazdu jest firma leasingowa, my natomiast jesteśmy użytkowaniami przedmiotu przez cały okres trwania umowy leasingowej. Leasingobiorca ma możliwość doboru oferty odpowiedniej dla swojej firmy, może skorzystać z leasingu operacyjnego lub leasingu finansowego.

Na czym polega leasing operacyjny?

Jest najczęściej spotykaną formą finansowania zewnętrznego. Najczęściej przy leasingu operacyjnym wykup przedmiotu odbywa się po spłacie rat leasingowych.

Leasing operacyjny jest elastyczną formą finansowania, która stwarza również możliwość korzystnego odliczenia podatku VAT. W praktyce przy leasingu operacyjnym istnieje możliwość uwzględnienia w podatku dochodowym raty leasingowej.

Przy leasingu operacyjnym odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca.

Na czym polega leasing finansowy?

Leasing finansowy jest z reguły opcją preferowaną przez rozwinięte firmy. Przy leasingu finansowym ostatnia rata leasingu stanowi wykup pojazdu.

W leasingu finansowym od podatku odliczymy wyłącznie część odsetkową raty. Jednak przed dokonaniem odpisów przedsiębiorca zobowiązany jest do uregulowania raty leasingowej.

Przy leasingu finansowym to leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych pod warunkiem, że przedmiot leasingu został wciągnięty na listę środków trwałych firmy

Dla kogo leasing?

Leasing jest obecnie jedną z najpopularniejszych form finansowania, z której korzystają głównie firmy.

Porównanie leasingu operacyjnego z leasingiem finansowym

Leasing operacyjny

Leasing finansowy

  • w kosztach uzyskania przychodu uwzględnia się ratę leasingową w całości

  • amortyzacja pozostaje po stronie leasingodawcy

  • koszty eksploatacyjne (np. paliwo) uwzględnia się w kosztach uzyskania przychodu

  • w kosztach uzyskania przychodu uwzględnia się wyłącznie część odsetkową raty leasingowej

  • amortyzacja pozostaje po stronie leasingobiorcy

  • koszty eksploatacyjne (np. paliwo) uwzględnia się w kosztach uzyskania przychodu

Jeśli jesteś zainteresowany leasingiem zapraszamy do kontaktu.